Keizers ORGANIC PLANTS

Onze certificaten

Onze keurmerken: Skal, NAK én EKO

Bij het opkweken van onze biologische preiplanten houden wij zoveel mogelijk rekening met het milieu. Maar onze preiplanten mogen natuurlijk niet zomaar biologisch genoemd worden. Om aantoonbaar te kunnen maken dat onze preiplanten 100% duurzaam biologisch zijn, hebben wij ons laten certificeren door drie onafhankelijke toezichthouders en keuringsdiensten. Met trots dragen wij keurmerken: Skal, EKO en Naktuinbouw. Alleen telers die voldoen aan de strenge eisen van biologische teelt mogen deze keurmerken dragen. Wil je zeker weten dat jouw preiplanten ook echt biologisch zijn? Neem ze af bij een organisatie die onderstaande keurmerken mag dragen. Op deze pagina leggen we uit wat deze keurmerken inhouden en waarom wij ze belangrijk vinden.

Wij zijn Skal-gecertificeerd

Het biologisch kweken van kwalitatief hoogwaardige preiplanten vereist vergaande kennis over zaaien, oogsten, gewassen, de bodem en het milieu. Je mag een product alleen biologisch noemen als het productieproces aan wettelijke voorschriften voor biologische teelt voldoet. Skal is een onafhankelijke certificeringsinstelling voor de biologische keten. In opdracht van de overheid (ministerie van LNV) houdt Skal toezicht op de naleving van de regels middels een jaarlijkse inspectie, registratie, controle en certificatie.

Skal controleert of ondernemingen voldoen aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen van Skal Biocontrole.

Skal zet zich in voor een betrouwbare biologische sector.

Wij zijn NAK-gecertificeerd

De Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw) bevordert en bewaakt de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw met name gericht op teeltmateriaal, zowel nationaal als internationaal. Naktuinbouw is een Zelfstandig Bestuursorgaan en staat onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Naktuinbouw is als enige organisatie in Nederland bevoegd om rassen van groente-, landbouw- en sierteeltgewassen te beoordelen op onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid (DUS-onderzoek) voor registratie en/of ter verkrijging van kwekersrecht.

Naktuinbouw beoordeelt de onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid van onze rassen.

Wij zijn EKO-gecertificeerd

Als je producten ziet die het EKO-keurmerk dragen, dan weet je dat je te maken hebt met een ondernemer die nog een stapje verder zet in het verduurzamen van hun producten en processen. Alle EKO-producten zijn geproduceerd volgens de Europese regels voor biologische landbouw.

Voor Keizers Organic Plants (voorheen Keizers-Eko) is het EKO-keurmerk erg belangrijk. Het laat niet alleen zien dat we zorgen voor onze bodem, onze leefomgeving en het klimaat, maar het bewijst dat we ernaar streven om elke dag nog duurzamer te worden. Door nieuwe inzichten en ontwikkelingen toe te passen in onze processen, worden onze biologische preiplanten en onze organisatie steeds duurzamer.

Telers met het EKO-keurmerk gaan een stap verder. 

Telen zoals de natuur het ons geleerd heeft.